Ми, компанія перевізник, для перевезення вантажу, наймаємо сторонні компанії-перевізники. Як має заповнюватися ТТН?
Якщо договір на перевезення з вантажовідправником підписаний з нашою компанією, а перевозить вантаж на сторонніх авто? Як заповнювати ТТН?                 

Розбираємо по порядку

Розділ І Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу від 14.10.1997 № 363

«….Товарно-транспортна накладна (ТТН) — єдиний для всіх учасників транспортного процесу документ, призначений для обліку товарно-матеріальних цінностей на шляху їх переміщення, розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи, та є одним із документів, що може використовуватися для списання товарно-матеріальних цінностей, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, що може бути складений у паперовій та/або електронній формі та має містити обов’язкові реквізити, передбачені цими Правилами….»

Отже, ТТН – це єдиний документ, який є підтвердженням здійсненого автотранспортом перевезення у межах України.

Крім Правил № 363 про  ТТН при перевезеннях, зафіксовано в ст. 48 Закону «Про автомобільний транспорт» від 05.04.2001 № 2344;

ТТН обов’язково повинен мати водій юрособи або ФОП, який здійснює перевезення на договірних умовах.

ТТН входить у перелік тих документів, які водій має пред’явити поліції (разом з посвідченням водія, техпаспорту, полісом обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності)

Однак, якщо перевезення вантажу здійснюється для власних потреб і власним транспортом (або орендованим), коли сторонній перевізник відсутній, то ТТН не потрібна. З цим погоджується й Мінінфраструктури у листі від 28.05.2014 р. № 5615/25/10-14. Виняток – перевезення особливих товарів на зразок спирту чи хлібобулочних виробів.

ТТН обовязкова, коли:

  • надається послуга з перевезення й вона здійснюється на основі договору (у т.ч. усного);
  • існує сторонній перевізник з водієм;
  • перевезення здійснюється не для власних потреб. Наприклад, коли підприємство власним транспортом здійснює доставку продукції/товару й послуга перевезення виділена окремо в рахунку;
  • відбувається перевезення особливих товарів.

При заповненні ТТН керуємося вимогами  пп. 11.3-11.8 Правил № 363 і далі розберемо ці пункти

ТТН повинен оформляти замовник послуги з перевезення (п. 11.3 Правил № 363).

Найчастіше це робить вантажовідправник, так як тільки у нього повна інформація про товар;

п.11.3:  «…..11.3. Товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом виписує Замовник (вантажовідправник) у трьох примірниках (чи більше)

Замовник (вантажовідправник) засвідчує всі примірники товарно-транспортної накладної підписом.

Засоби, що використовуються для реєстрації та обробки даних е-ТТН, мають відповідати вимогам Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» та забезпечувати захист інформації відповідно до Законів України «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах………».

Отже, виходячи з Правил №363 – товарно транспортну накладну заповнює підприємство, яке є Замовником послуг перевезення. Це може бути будь-яка з сторін, окрім Перевізника. Перевізник отримує ТТН із зазначенням переліку вантажу.

ТТН виписується в кількості не менше 4 примірників (але можна й більше, наприклад, якщо експедитор і перевізник — не одна особа і експедитору теж потрібна ТТН): один — вантажовідправнику, другий — вантажоодержувачу, третій — перевізнику, четвертий — експедитору і т.д

Йдемо далі….

«….11.4. Після прийняття вантажу згідно з товарно-транспортною накладною водій (експедитор) підписує всі її примірники.

11.5. У разі використання товарно-транспортної накладної у паперовій формі перший примірник товарно-транспортної накладної залишається у Замовника (вантажовідправника), другий – водій (експедитор) передає вантажоодержувачу, третій примірник, засвідчений підписом вантажоодержувача, передається Перевізнику.

У разі використання е-ТТН Замовник (вантажовідправник) друкує, підписує і надає водію (експедитору Перевізника) в одному примірнику паперову копію е-ТТН, відповідно до вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», для пред’явлення особам, уповноваженим здійснювати контроль на автомобільному транспорті та у сфері безпеки дорожнього руху.

Водій (експедитор Перевізника) ставить свій підпис на паперовій копії е-ТТН про прийняття ним вантажу для перевезення.

11.6. У тих випадках, коли в товарно-транспортній накладній немає можливості зазначити всі найменування вантажу, підготовленого для перевезення, до такої накладної Замовник додає документ довільної форми з обов’язковим зазначенням відомостей про вантаж (графи 1-10 товарно-транспортної накладної).

У таких випадках в товарно-транспортній накладній зазначається, що до неї додається як товарний розділ документ у паперовій або електронній формі, без якого товарно-транспортна накладна вважається недійсною і не може використовуватись для розрахунків із Замовником.

11.7. Час прибуття (вибуття) автомобіля для завантаження і розвантаження Замовник зобов’язаний зазначати відповідно до пунктів 8.25, 8.26 глави 8 цих Правил. (роз’яснюю – звичайне заповнення часу виїзду та доставки)

11.8. У разі перевантаження вантажу в процесі перевезення на інший автомобіль складається акт довільної форми в паперовій або електронній формі, в якому обов’язково зазначаються:

повне найменування, місцезнаходження (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (для фізичних осіб – підприємців) власника транспортного засобу, який прийняв вантаж;

прізвище, ім’я, по батькові водія, який прийняв вантаж;

реєстраційний номер транспортного засобу Перевізника, який прийняв вантаж;

реєстраційний номер транспортного засобу Перевізника, який здав вантаж.

Акт складається у двох примірниках, які підписують представники (водії) обох Перевізників (по одному для кожного), проставляючи особисті підписи або ЕП…..»

Основні реквізити для заповнення ТТН

Відповідно до п. 11.1 Правил №363 товарно-транспортну накладну госпсуб’єкт може оформлювати без дотримання форми, наведеної в додатку 7 до цих Правил, за умови наявності в ній інформації про

  • назву документа, 
  • дату і місце його складання, 
  • найменування (прізвище, ім’я, по батькові) перевізника та/або експедитора, замовника, вантажовідправника, вантажоодержувача, 
  • найменування та кількість вантажу, його основні характеристики та ознаки, які дають можливість однозначно ідентифікувати цей вантаж, 
  • автомобіль (марка, модель, тип, реєстраційний номер), причіп/напівпричіп (марка, модель, тип, реєстраційний номер), 
  • пункти навантаження та розвантаження зі зазначенням повної адреси, посади, прізвища та підписів відповідальних осіб вантажовідправника, вантажоодержувача, водія та/або експедитора.

Отже, висновок – хто має складати ТТН?

за чинною редакцією Правил товарно-транспортну накладну на перевезення вантажів автомобільним транспортом виписує замовник (вантажовідправник) у трьох примірниках (п. 11.3 Правил №363). Ускладнення в заповненні ТТН – це заповнення кріплення вантажу, його розміщення та інші необхідні дії при завантаженні, розвантаженні контролює та виконує фактично перевізник (водій автомобіля). Відповідно все, що стосується параметрів автомобіля, у т.ч. разом з вантажем, може бути встановлено  лише під час завантаження. Можливість перевантаження окремих видів вантажу визначається сторонами у договорі (без дозволу перевізника сам замовник (вантажовідправник) зробити це не може).

Фактично всі нюанси завантаження автомобіля для перевезення, параметри автомобіля визначаються за домовленостями та залежать від виду/типу вантажу та його пакування. До того ж Правила №363 допускають виконувати такі дії й без участі замовника (вантажовідправника) (згідно з пп. 8.7-8.8 цих Правил). Отже, такі обов’язкові реквізити як параметри автомобіля зі зазначенням довжини, ширини, висоти, загальної ваги, у тому числі з вантажем, та маси брутто, відомі не кожному вантажовідправнику, принаймні, на момент складання ТТН до перевезення, що ускладнює виконання вимог ч. 2 ст. 48 Закону про автомобільний транспорт. 

Вирішити питання вказання габаритів транспорту – надання Первізником даних автомобіля Замовнику послуг перевезення.

Правила заповнення ТТН

Паперові ТТН заповнюються або вручну, або друкарським, або змішаним способом. Також можливе використання факсиміле, якщо це передбачено договором (лист ДФС від 04.09.2015 р. № 18936/5/99-99-10-03-02-15);

Завжди оформляємо не менше, ніж 3 екземпляри ТТН. Навіть у ситуації співпадіння вантажовідправника, вантажоотримувача та замовника в одній особі.  Це ситуація, коли підприємство для того, щоб перевезти вантаж для самого себе скористалося послугами стороннього перевізника.

Якщо є експедитор, то складаємо 4-й екземпляр ТТН; ТТН виписується в кількості не менше 4 примірників (але можна й більше, наприклад, якщо експедитор і перевізник — не одна особа і експедитору теж потрібна ТТН): один — вантажовідправнику, другий — вантажоодержувачу, третій — замовнику послуг, четвертий — перевізнику

Печатки не потрібні;

На кожну поїздку – окрема ТТН;

На кожного вантажоотримувача – також окрема ТТН. Наприклад, якщо ТМЦ перевозяться одним перевізником по декільком точкам (місцям доставки), то треба  виписати по 3 екземпляри ТТН на кожну точку.

У паперових ТТН допущені помилки в ТТН можна виправити коректурним способом: закреслити, написати правильно й зробити надпис «Виправлено» з підписами та датою (виправляти треба всі екземпляри й збирати підписи всіх сторін процесу перевезення).

Примірник ТТН водія — це підтвердження наданої послуги перевезення. На його підставі виписують документ про надані послуги перевезення. Наприклад, акт. Коли заповнюєте форму ТТН, користуйтеся поясненнями до наведених у ній реквізитів.

У графах про пункти навантаження та розвантаження зазначають назву відповідного населеного пункту, район, якщо вони знаходяться за межами населеного пункту ( лист Мінфіну від 26.08.2011 № 31-08420-07-25/21247).

Наступні рядки — кількість місць вантажу, його маса брутто і підпис водія/експедитора в отриманні такої кількості. Правила визначення маси наведені в розділі 6 Правил № 363.

Наводять загальну суму відпущеного вантажу, з урахуванням ПДВ.

Далі зазначають супровідні документи на вантаж, якщо вони є. Це можуть бути сертифікати, свідоцтва тощо. На звороті бланку ТТН містяться дві таблиці: перша — відомості про вантаж. Найменування, одиниця виміру, кількість місць, ціна, сума тощо. Якщо в цьому розділі немає змоги навести всі найменування вантажу, то зазначають про додавання до ТТН документа довільної форми, в якому вказують усі відомості про вантаж. Зазвичай такий документ — це накладна; друга — вантажно-розвантажувальні операції.

Окремо за операціями навантаження та розвантаження записують масу вантажу, час початку і закінчення відповідної процедури, час простою і підпис відповідальної особи.

Якщо оформлюємо  ТТН: в електронній формі — супровідні документи теж мають бути електронними; паперовій формі — долучайте паперові супровідні документи за підписом відповідальних осіб ( п. 11.1 Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу від 14.10.1997 № 363).

Якщо не заповнено параметри та габарити автомобіля:  штрафи встановлені для вантажовідправника, а не для покупця товару. Вантажоодержувач не відповідає за те, що вантажовідправник не зазначив у ТТН параметрів автівки. Для вантажоодержувача ТТН без габаритно-вагових показників не втрачає сили первинного документа, якщо в ній є всі обов’язкові реквізити первинних документів зі статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.

Якщо підприємство перевізника замовляє послугу з перевезення у іншого Перевізника – це підприємство не являється Замовником (вантажовідправником чи вантажоотримувачем)  у розумінні Правил №363 перевезення вантажів, а лише здійснює перевезення на «орендованому» автомобілі

Якщо Перевізник уклав договір з Замовником на перевезення вантажу, але перевезення здійснює зовсім інший перевізник згідно посередницького договору чи договору надання перевезення, то в ТТН все одно залишається основний Перевізник, що зазначається в договорі Замовника.

Згідно договору «орендованого перевезення» буде лише відомий водій та габарити «орендованого» автомобіля для заповнення ТТН

Практична допомога в облікових системах (проведення, виправлення, точкова перевірка). Розробка внутрішніх документів підприємств. Експрес-аудит для впевненості Вашого бухгалтера!

Подайте заявку і ми Вам допоможемо консультацією