Бухпроводки та оподаткування

Наше підприємство високодохідне (більше 40 млн) 

Підприємство на виконання Договору було поставлено Покупцю Продукцію в кількості 500 куб. метрів бетону на загальну суму 900 000 грн.

Станом на 01.04.2023 року сума боргу становить 544 000,00 грн.

Подали в суд (суд пише) підлягає стягненню заборгованість за невиконання зобов’язання щодо оплати поставленої Продукції Позивачем відповідно до договору поставки продукції від в розмірі в сумі 544 000 грн., а також відповідно до ч. 2 ст. 625 ЦК України три проценти річних від простроченого зобов’язання в сумі  66 538 грн. та інфляційні втрати в сумі 270 000 грн.

Запитання:

Чи потрібно суму боргу збільшувати на проіндексовані суми та суми інфляційних нарахувань?

Які проводки, як це вплине на фінрез і чи будуть різниці ми високодохідники?

Розбираємо все по порядку

Що таке інфляційні:

Інфляційні є одним із заходів цивільно-правової відповідальності, що випливає з назви ст. 625 ЦКУ і гл. 51 «Правові наслідки порушення зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язання» цього Кодексу.

Інфляційні нарахування не є ані штрафною санкцією, ані компенсацією збитків

Інфляційні є способом захисту майнових прав і інтересів кредитора, що полягає у відшкодуванні йому матеріальних втрат від знецінення коштів у результаті інфляційних процесів, і гарантують отримання компенсації від боржника за використання утримуваних ним грошових коштів за весь час прострочення в їх сплаті.

( це підтверджують ряд стареньких судових рішень та постанов – та ними ВСУ керується і досі при винесенні стягнень з боржників)

постанова від 01.11.2012 р. № 5011-32/5219-2012

листі від 29.04.2013 р. № 01-06/767/2013 

постанова від 17.12.2013 р. № 14

Що в бухобліку:

п.5 ПСБО 15:

 Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.

Критерії визнання доходу, наведені в цьому Положенні (стандарті), застосовуються окремо до кожної операції. Проте ці критерії потрібно застосовувати до окремих елементів однієї операції або до двох чи більше операцій разом, якщо це випливає із суті такої господарської операції (операцій).

Нараховані суми інфляційних і 3 % річних ТОВ  відображає у складі інших операційних доходів датою задоволення судового позову:

Нарахування ставимо ручною проводкою:

Дт 374 «Розрахунки за претензіями» або 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» в сумі  66 538 грн. та інфляційні втрати в сумі 270 000 грн

Оплачені суми закриваємо  Кт 715 «Одержані штрафи, пені, неустойки» 

Довідково: хоча рахунок 715 називається  «Одержані штрафи, пені, неустойки», але згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, відображають не тільки отримані, а й визнані (нараховані) санкції.

Основна сума боргу 544 000 грн закриватиметься по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»

А що в ПКУ з різницями:

 Основою для розрахунку оподатковуваного прибутку є бухгалтерський фінрезультат, відкоригований на різниці, передбачені ст. 138 — 140 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Відносно інфляційних жодних новинок — вони беруть участь у розрахунку фінрезультату до оподаткування за бухгалтерськими правилами.

Тобто визнані суми інфляційних у бухобліку у кредитора збільшують об’єкт обкладення податком на прибуток, а в боржника — зменшують.

Без будь-яких подальших коригувань фінрезультату на такі доходи

Різниці не виникають по жодному з пунктів ПКУ ст. 138 — 140

ПДВ

Тут все просто: 

У п. 188.1 ПКУ чітко прописано, що до складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів і пені), 3 % річних та інфляційні, отримані платником податків у результаті невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань.

Це означає, що компенсація інфляційних втрат не підпадає під обкладення ПДВ.

п. 188.1

База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів ………………

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів/послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних від простроченої суми та інфляційні витрати, відшкодування шкоди, у тому числі відшкодування упущеної вигоди за рішеннями міжнародних комерційних та інвестиційних арбітражів або іноземних судів, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань.

Тобто при оплаті інфляційних жодних податкових накладних не виписуєте.

Практична допомога в облікових системах (проведення, виправлення, точкова перевірка). Розробка внутрішніх документів підприємств. Експрес-аудит для впевненості Вашого бухгалтера!

Подайте заявку і ми Вам допоможемо консультацією