Почнемо з основного….. загальні норми законодавства

 п. 294.6 ПКУ 

«….У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності….»

п. 295.8 ПКУ 

«….У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому анульовано реєстрацію за рішенням контролюючого органу на підставі отриманого від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.

У разі анулювання реєстрації платника єдиного податку за рішенням контролюючого органу податкові зобов’язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому проведено анулювання реєстрації

п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ…

«….При цьому останнім звітним (податковим) періодом для платника ПДВ, який обрав спрощену систему оподаткування за ставкою 2%, є звітний місяць (його частина) у якому платником подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування за ставкою 2%»

Розяснення ДПС : https://svp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/579339.html

Якщо платник податку на прибуток переходить на сплату єдиного податку з травня місяця він зобов’язаний подати декларацію з податку на прибуток підприємств за звітний період півріччя.

У цій декларації будуть враховані наростаючим підсумком результати діяльності починаючи з 1 січня звітного року по дату переходу на єдиний податок у травні та подати у складі такої декларації фінансову звітність складену за результатами діяльності за цей період

Алгоритм подачі документів:

Крок 1.

Збираємо загальні збори або інший орган, який визначений статутом.

Крок 2.

На зборах затверджуємо комісію з ліквідації.  Рішення по ліквідацію та комісію фіксуємо через протокол зборів.

В протоколі описуємо порядок проведення ліквідації,

строки (не менше 2-х та не більше 6-и місяців з дня оприлюднення рішення),

персональний склад ліквідаційної комісії (ПІБ членів, реєстраційні номери її облікових карток платників податку)

права та обов’язки комісії.

– режим роботи підприємства на період ліквідації та призначаємо відповідальних за складання ліквідаційного балансу

 Законодавчих вимог до складу комісій немає – включають засновників підприємства, директора, головного бухгалтера, юриста.

Може бути комісія і у складі однією особи – ліквідатора (найчастіше ним стає директор)

Крок 3.

Реєструємо рішення про ліквідацію у держреєстратора (ЦНАП, нотаріус).

Зробити це потрібно протягом 3-х робочих днів з дня прийняття рішення про ліквідацію (ч. 1 ст. 105 ЦКУ)

Реєстратор повинен протягом 24 годин внести дані до реєстру про те, що підприємство перебуває у процесі припинення діяльності. Відповідне повідомлення направляється держреєстратором у Держстат, ДПС, Пенсійний фонд.

Крок 4.

 Повідомляємо контролюючі органи та кредиторів про ліквідацію підприємства. 

У довільній формі надсилаємо повідомлення до ДПС про початок процедури ліквідації.  (ДПС дізнається з ЄДР, але у роз’ясненні про порядок припинення юридичних осіб таке повідомлення існує. Це можна зробити через листування в електронному кабінеті.)

ДПС:   У процесі проведення процедури ліквідації можлива також податкова перевірка (пп. 78.1.7 ПКУ) – за загальним правилом

Мораторій на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину –  поширюється на проведення  документальних перевірок.

Зараз дозволені лише фактичні перевірки згідно п.80 ПКУ

ПФУ: перевірка проводиться у 10-денний термін (за загальним правилом)

Мораторій: розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про ЄСВ, п. 9-23 – мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на період дії правового режиму воєнного, надзвичайного стану та протягом трьох місяців після припинення або скасування воєнного, надзвичайного стану.

Про відсутність боргу має бути видана довідка (наказ правління ПФУ від 27.09.2010 р. №21-6).

Щодо кредиторів, то законодавчого обов’язку їх повідомляти у підприємства, яке самоліквідується – немає. Не закріплений і спосіб такого повідомлення – вважається, що кредитори мають про все дізнатися самі з ЄДР. Повідомити можна звичайним листом надісланим електронною поштою. При можливості попросіть контрагента відповісти Вам про підтвердження про отримання акту звіряння чи отримання листа на електронну пошту.

А також подаємо повідомлення про ліквідацію підприємства в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації, в якому вказуємо порядок і строк заявлення кредиторами вимог. Він не може бути меншим 2 місяців та більше 6 місяців. 

Ресурс – https://minjust.gov.ua/m/str_4881 – законодаче регулювання процедури ліквідації юридичних осіб

Крок 5.

Інвентаризація та оцінка майна, затверджуємо початковий ліквідаційний баланс. 

Інвентаризація обов’язкова  згідно п. 7 Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань з наказу Мінфіну від 02.09.2014  № 879.

Здійснюємо її на дату прийняття рішення про ліквідацію або іншу дату визначену зборами. Інвентаризація має бути суцільна та охоплювати всі види зобов’язань та активів.

 Після інвентаризації складаємо початковий ліквідаційний баланс. Він суто внутрішній та нікуди не подається.

Крок 6.

Припиняємо трудові відносини з працівниками. Ліквідація підприємства звільнення працівників: регулюється п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП та ст. 492 КЗпП.  – витримуємо такі строки:

За загальним правилом ліквідації – не пізніше ніж за 2 місяці видаємо відповідний наказ з указанням дати та причини скорочення. У цей же строк слід повідомити кожного, кого звільняємо під підпис. Причина звільнення  у трудовій книжці – «Звільнений у зв’язку з ліквідацією підприємства, п. 1 ст. 40 КЗпП України»

Тих працівників, які не хочуть працювати до визначеної у попередженні дати звільнення, можна звільнити й раніше за цією ж статтею КЗпП – роз’яснення Держпраці

Крок 7.

Стягуємо дебіторську заборгованість та продаємо майно при потребі.

Крок 8.

Розраховуємося з кредиторами.

Вимоги кредиторів задовольняємо у такій послідовності (ст. 112 ЦКУ):

  1. відшкодовуємо шкоду, заподіяну каліцтвом, іншими ушкодженнями  здоров’я або смертю, а також задовольняємо вимоги, що забезпечені заставою або іншим способом;
  2. задовольняємо вимоги працівників, пов’язані з трудовими відносинами
  3. виплачуємо авторську винагороду;
  4. сплачуємо податки, збори та інші обов’язкові платежі до бюджету;
  5. задовольняємо усі інші вимоги.

Крок 9.

Складаємо та затверджуємо на зборах засновників проміжний ліквідаційний баланс та розраховуємося з учасниками (засновниками).

Здійснюємо це лише після остаточного розрахунку з кредиторами. Усе майно, яке залишилося після задоволення їхніх вимог, розподіляємо між засновниками пропорційно частки у статутному капіталі.

Враховуємо необхідність сплатити ще податки, які можуть виникнути між датами проміжного та кінцевого ліквідаційного балансу. Наприклад, при розрахунках з учасниками може виникати ПДФО, ВЗ.  

Крок 10.

Закриваємо реєстраційні питання та скасовуємо дозвільні документи – ліцензії та дозволи, якщо такі отримувалися;

Анулювати ПДВ-реєстрацію, якщо підприємство є платником ПДВ – заяву про ануляцію рекомендую подати, так як згідно закону 2120 – анулювання ПДВ-реєстрації при переході на ставку єдиний податок 2 % не відбувається, а призупиняється. 

Крок 11

Складаємо кінцевий ліквідаційний баланс та подаємо всю звітність.

За законодавством він складається уже після подачі звітності в контролюючі органи та розрахунку з кредиторами (ч. 7 та ч. 11 ст. 111 ЦКУ). Його затверджуємо на зборах учасники підприємства, яке ліквідується.

Після того, як баланс підписаний:   подаємо останню звітність до ДПС, ПФУ та Держстат за останній звітний період.

декларацію з податку на прибуток за півріччяпотрібно подавати, так як при переході з загальної на спрощену за загальним правилом є обов’язок подати декларацію ПнП. Впевнена, що ДПС не надасть Вам довідки про зняття з обліку без цієї  декларації. За 5 міяців міг виникнути прибуток, який потрібно буде сплатити.  

Закон 2173….. «Платник, який протягом календарного року перейшов на сплату єдиного податку за ставкою 2 %, у разі відновлення ним у цьому ж році сплати податку на прибуток підприємств складає та подає податкову декларацію з податку на прибуток підприємств наростаючим підсумком з початку такого календарного року. При цьому результати діяльності за періоди перебування на сплаті єдиного податку за ставкою 2 % не враховуються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств, зазначеного у підпункті 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу, з урахуванням положень підрозділу 4 цього розділу для платників податку на прибуток, які перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну.

Обсяг річного доходу від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) платника податку на прибуток підприємств для цілей застосування підпункту 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39, підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 та пункту 137.5 статті 137 цього Кодексу обчислюється за весь звітний рік, у тому числі з урахуванням доходів, отриманих за періоди такого року, в яких такий платник податку перебував на сплаті єдиного податку 2 %”;

фінансовий звіт (баланс)

декларацію платника єдиного податку (на єдиному податку 2% звіт щомісячний, тому подаємо його щомісяця до повної ліквідації)

звіт ЄСВ (4ДФ) по нарахуванню зарплати (квартал)

 Звітність готуємо після ліквідаційного балансу, так як баланс як фінансова звітність входить до складу декларацій з податку на прибуток і єдиного податку. Останнім податковим періодом вважається той, на який припадає дата ліквідації (пп. 137.4.3 ПКУ).

В поясненнях до декларацій вказуємо, що вони останні. Зазначаємо дані рішення зборів засновників та дату змін у ЄДР (крок 3), так як спеціальних відміток у них немає.

Отримуємо від ДПС та ПФУ довідки про відсутність заборгованості зі сплати податків і ЄСВ – це форми № 30-ОПП та 11-ЄСВ.  

Закриваємо банківські рахунки. На рахунках уже мають бути нульові залишки;

Списуємо печатки, штампи, якщо такі є.

Здаємо документи в державний архів та отримуємо довідку про це;

Скасовуємо кваліфіковані електронні підписи (КЕП)

Крок 12.

Завершуємо процедуру ліквідації у держреєстратора. 

Бухоблік

У цілому сам облік процесу ліквідації нічим не відрізняється від обліку звичайних господарських операцій, адже нічого надзвичайного не відбувається –

нарахування зарплати і компенсацій

продаж майна та запасів

розрахунки з дебіторами і кредиторами

взаємозаліки

продаж основних засобів

списання безнадійної заборгованості;

розрахунки з учасниками.

Практична допомога в облікових системах (проведення, виправлення, точкова перевірка). Розробка внутрішніх документів підприємств. Експрес-аудит для впевненості Вашого бухгалтера!

Подайте заявку і ми Вам допоможемо консультацією